Collecte bij bakkerij Tureluur in Oosterwold

Gewone collectes konden door corona geen doorgang vinden maar een collectebus op de toonbank wel. De bakkerij De Tureluur in Oosterwold was zo aardig om voor ons te collecteren. Het heeft €35,00 opgebracht.

Menu