Oktober 2020 Nieuwe voorzitter stichting bestuur

We hebben jullie geïnformeerd over het vertrek van Ineke Smidt. Inmiddels heeft het bestuur Ronald Wilcke als nieuwe voorzitter van de Stichting benoemd.

 Hierbij stelt hij zich aan jullie voor: Met plezier ben ik per 26 oktober 2020, als voorzitter, toegetreden tot het bestuur van de Stichting Hospice Almere. Een betekenisvolle voorziening binnen Almere voor terminaal zieke personen die hierbinnen als bewoner in hun laatste levensfase op een menswaardige manier afscheid kunnen nemen van het leven. De vele vrijwilligers doen daarbij in de begeleiding fantastisch werk.

Zelf woon ik al zo’n 41 jaar in Almere. Sinds februari 2020 ben ik met pensioen nadat ik ruim 40 jaar werkzaam ben geweest in het onderwijs, waarvan 28 jaar in Almere. In de eerste jaren als leraar en conrector op De Meergronden en gedurende de laatste 20 jaar als bestuurder van ROC van Flevoland, ROC van Amsterdam en het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij vele andere raden, commissies en besturen op het gebied van economische en maatschappelijke ontwikkeling.

Ik hoop, als de algemene maatregelen rondom Corona het weer toelaten, veel betrokkenen bij Hospice Almere persoonlijk te ontmoeten.


Gerelateerde artikelen

Menu