fiscale voordelen en belastingvrij doneren

Is een donatie aan de vrienden van Hospice Almere aftrekbaar?

Wij hebben als Vereniging Vrienden van Hospice Almere een ANBI status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang ofwel niet commerciële inzet. Ook mag de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben. Lees meer over “fiscale voordelen en belastingvrij doneren”

Voor specifieke informatie op maat kun je het beste contact opnemen met uw belastingadviseur of accountant. Meer informatie over belastingvrij schenken leest u op de site van de Belastingdienst.

Fiscale voordelen en belastingvrij doneren

Met een gift of donatie van Vrienden van Hospice Almere laat u zien maatschappelijk betrokken te zijn en kunnen wij meer en betere zorg verlenen aan de bewoners in onze Hospice. Het is goed om te weten dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Uw donatie of gift kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in

manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot). Zo kunt u belastingvrij schenken of belastingvrij doneren aan Vrienden van Hospice Almere. 

 

Belastingvrije giften

Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden:

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen 
Een donatie aan de vereniging vrienden van Hospice Almere namens uw bedrijf is fiscaal heel aantrekkelijk. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. Zo kunt u dus belastingvrij doneren!

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)
De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Menu