Algemene informatie

Algemene informatie

Algemene informatie

Hospice Almere biedt aan 5 bewoners tegelijk woonruimte en begeleiding. Criterium voor bewoning is een levensverwachting tot 3 maanden.
Indien na opname blijkt dat het ziektebeeld in positieve zin moet worden bijgesteld, dat wil zeggen dat het te verwachten overlijden niet zal plaatsvinden binnen deze 3 maanden, kan in overleg met de huisarts en coördinator, besloten worden tot een terugkeer naar de oude (thuis)situatie, dan wel een opname in een verpleegtehuis of anderszins.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij onze coördinator en met haar ook een afspraak maken om onze locatie te komen bekijken.
Aanmelden kan via een verwijzer, door uzelf, door een familielid.
Indien er een wachtlijst is, krijgen mensen met een binding met Almere voorrang.

Zie hiervoor ook onze  : folder voor bewoners & familie

Hier vindt u ons privacy reglement : Privacyreglement

Menu