Aanmelden

Aanmelden

De volgorde van opnames wordt bepaald door de beschikbare kamers en de volledige informatie over de toekomstige bewoner.

Hoe beter de informatie, hoe meer we kunnen inschatten met welke prioriteit een aanvraag moet worden behandeld.

Daarnaast dient er rekening mee gehouden te worden dat door een coördinator een intakegesprek zal worden gevoerd, op basis waarvan wij een inschatting kunnen maken van de prioriteit.

Het is dus van belang dat het formulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld, waarbij vragen met een (*) altijd ingevuld dienen te worden voordat het formulier verzonden kan worden.

Als er sprake is van spoed adviseren wij u om eerst contact op te nemen met:
06 – 16 24 98 78

Stap 1 van 6

Menu