Vrienden van Hospice Almere

Het is de wens van velen om thuis te kunnen sterven. Thuis, te midden van de mensen die hen lief zijn en in een omgeving die vertrouwd is. Om tal van redenen is het soms niet mogelijk om die wens in vervulling te laten gaan. Voor hen is er Hospice Almere. Een bijna thuis huis wat voelt als gewoon thuis, midden in de samenleving.

Helpt u mee leven toe te voegen aan de laatste levensfase van onze bewoners?

Het mooie werk van de medewerkers en de vele vrijwilligers van het Hospice Almere verdient onze steun. Ook de gasten met hun familie verdienen onze steun. U kunt die steun bieden. De vereniging Vrienden van Hospice Almere zorgt ervoor dat uw hulp 100% ten goede komt aan alle mensen van het Hospice: de gasten, de medewerkers, de vrijwilligers. U draagt dan actief bij aan hoogwaardige zorg voor de gasten. U draagt bij aan het “toevoegen van leven aan de laatste levensfase van onze bewoners”.

Met uw donatie, gift of lidmaatschap kan onze vereniging Hospice Almere bij noodzakelijke voorzieningen, waarvoor het Hospice helaas geen of onvoldoende subsidie krijgt, financieel ondersteunen.

Dankzij de steun van de Vrienden hebben we al een aantal projecten in het Hospice kunnen realiseren.

Menu